MONOGRAFIA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ

ISBN 978-83-7542-168-2

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.897.

Nakład 300 egz. (wersja drukowana est wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator” Częstochowa 2016

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

ISBN 978-83-7542-172-9

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.73.

Nakład 150 egz. (wersja drukowana jest wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”