Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Міжнародній науковій конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», що відбудеться 06 – 07 квітня 2017 року в Академії Полонійній у Ченстохові (Польща).

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (ПОЛЬЩА)
 • КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» (УКРАЇНА)

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • LONDON COLLEGE OF INTERNATIONAL BUSINEDD STUDIES (AНГЛІЯ)
 • L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE JEAN-PAUL II DE BAFANG (KAMЕРУН)
 • L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE SAINT JÉRÔME DE DOUALA (KAMEРУН)
 • RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA (ЛАТВІЯ)
 • UNIVERSITY OF PRESOV (СЛОВАЧЧИНА)
 • UNIVERSITY OF ORADEA (РУМУНІЯ)
 • UNIVERSITY OF BUSINESS & INTERNATIONAL STUDIES (ШВЕЙЦАРІЯ)
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» (УКРАЇНА)
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (УКРАЇНА)
 • ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (УКРАЇНА)

У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ:

 1. Стратегічне моделювання управлінських систем в умовах нестабільності економіки.
 2. Тенденції та пріоритети розвитку міжнародних відносин в умовах глобалізації.
 3. Проблеми екології та підвищення енергоефективності у світовій економіці.
 4. Освітній, науковий та інформаційний простір: становлення, ефективність і перспективи розвитку.

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – польська, українська, англійська

НАУКОВА РАДА:

Andrzej Krynski – Ks. prof. dr hab. dr h. c., Rektor-Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: sekretariat@ap.edu.pl

Андрій Шайкан – д.е.н., професор, директор Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», e-mail: director@kneu.edu.ua

Андрій Бояр – д.е.н, проректор з наукової роботи та інновацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, e-mail: andrij.boyar@eenu.edu.ua

Helena Burunowa – prof. nzw. dr hab., Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: dziekan@ap.edu.pl

Tadeusz Bąk – ks. prof. dr hab., Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, e-mail: tedbak@wp.pl

Олександра Гуменна – к.е.н, доцент, декан факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», e-mail: gumenna@ukma.kiev.ua

Сергій Гушко – д.е.н., професор, перший заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана», e-mail: dep.director_edu@kneu.edu.ua

Tomasz Dołęgowski – Associate Professor, PhD, Deputy Dean of the World Economy Collegium,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mail: tomasz.dolegowski@sgh.waw.pl

Blaise Hameni – dr, Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: bhameni@yahoo.fr

Ioan Horga – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Historii, Stosunków Międzynarodowych, Politologii i Nauk Komunikacyjnych Uniwersytetu w Oradea, e-mail: ihorga@uoradea.ro

Paweł Kazibudzki – dr, (MBA) Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: p.kazibudzki@ajd.czest.pl

Kamil Kardis – prof. dr hab., Uniwersytet w Preszowie, e-mail: kamil.kardis@unipo.sk

Abraham Kome – dr, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: k_abra2006@yahoo.fr

Володимир Кулішов – д.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри міжнародної економіки Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана», e-mail: kaf_me@kneu.dp.ua

Iveta Mietule – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Akademii Technicznej w Rezekne, e-mail: mietule@inbox.lv

Абдухаким Маманазаров – к.е.н.,  завідувач кафедри загально-гуманітарних та соціально-економічних наук, заступник директора з фінансово-економічної роботи філії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова в місті Ташкент, e-mail: abduhakim_bazarovich@mail.ru

Władysław Majkowski – ks. prof. dr hab., Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: majk@wa.onet.pl

Andrzej Mirski – dr, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, e-mail:amirski@agh.edu.pl

Briсe Megnono – dr, Uniwersytet Katolicki Świętego Hieronima w Duala, e-mail: megnono@hotmail.com

Luminita Soproni – dr, Uniwersytet w Oradea, e-mail: lumivoicu@yahoo.com

Алла Сур’як – к.е.н., доцент, доцент кафедри аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, e-mail: surjak.alla@eenu.edu.ua

Леся Петкова – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу Черкаського державного технологічного університету,  e-mail: l_petkova@ukr.net

Adrian Pop – dr, Prodziekan ds. współpracy zagranicznej Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail:   
pu@ap.edu.pl

Марина Чайковська – к.е.н., доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, e-mail: chmp@ukr.net

Віра Чевганова – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, e-mail: ekonomica@pntu.edu.ua

Bartosz Wanot – dr n. med., Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego ds. Koordynacji Badań Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: b.wanot@ap.edu.pl.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 25 грудня 2016 pоку необхідно заповнити реєстраційну форму та до 10 січня 2017 року надати електронний варіант  матеріалів (cайт конференції – http://ocs.kneu.dp.ua/) або надіслати на адресу nuife.edu@gmail.com та заповнити реєстраційну форму (https://goo.gl/forms/PyIjnnvRexgpvUkp2)

Для матеріалів студентів вимагається рецензія наукового консультанта.

Протягом двох робочих днів автори отримають підтвердження отримання матеріалів. У разі відсутності повідомлення – просимо продублювати матеріали. Після рішення про прийняття матеріалів автору надсилається відповідне повідомлення.

За результатами роботи конференції планується видання монографії і збірника матеріалів конференції (студентська секція).

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

 • очна участь 40 Євро (для студентів 25 Євро) включає в себе: папку учасника, сертифікат учасника, подання рукопису до монографії (за бажанням) або збірника матеріалів конференції (студентська секція)*;
 • дистанційна участь 20 Євро (для студенів 10 Євро)*;
 • додатково: якщо обсяг матеріалів складає більш ніж 22000 знаків – вартість збільшується на 5 Євро за кожні 2000 знаків; поштові витрати (країни ЄС – 10 Євро, Україна та ін.– 5 Євро);
 • друкований примірник монографії – 25 Євро за примірник (електронна версія монографії входить до папки учасника).

*Здійснити сплату до 01 лютого 2017 року

(копію квитанції про сплату надіслати на e-mail)

Передбачається візова підтримка.

Проживання та харчування за рахунок учасників конференції (перелік готелів для бронювання на сайті – http://ocs.kneu.dp.ua/)

Засідання секцій будуть проводитись у форматі доповідей (із презентацією у форматі .ppt/.pptx/.pdf). Регламент доповіді до 10-ти хвилин, обговорення – 10 хвилин.

ВИМОГИ  ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Обсяг матеріалів до колективної монографії: 20000-22000 знаків.

Обсяг до збірника матеріалів конференції (студентська секція): 3000-3500 знаків.

Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 20 мм.

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 10,5, міжрядковий інтервал одинарний, абзац 10 мм. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Для рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman, 10,5 кегль, інтервал між рядками – 1, розміщення легенди – внизу рисунка. Під таблицями і рисунками слід вказувати джерело. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами. Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту. Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Матеріали можуть мати максимум два співавтори.

Текст роботи повинен включати в себе результати оригінальних досліджень автора/авторів.

Матеріали до публікації приймаються англійською мовою і мовами країн ЄС.

При цитуванні обов’язкове посилання на джерело.

Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)

Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень самостійності здобутих результатів повністю несуть автори статей.

Матеріали, які не відповідатимуть установленим вимогам або запропонованій тематиці, надіслані без грошового переказу або пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть!

ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 06.04.2017 p. о 10:00 год.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa

SWIFT код: BIGBPLPW

Отримувач (назва, адреса) AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6  42-200 Częstochowa

Рахунок:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Призначення платежу: Międzynarodowa Konferencja 2017 (imię i nazwisko uczęstnika) 

До зустрічі на конференції!

 


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

NEW ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY DEVELOPMENT

John B. Sitdson

Ph.D., University, e-mail: js@gmail.net, Warsawa, Poland

Abstract. The article deals with the information economy as a new economic system wherein information and knowledge are the main products. It is proved that a central component of an economic system is work with information and use of information systems in the process of management. The author substantiates the requirement for the search of new approaches to the solution of problems of development of institutional structures of information economy.

Keyword: knowledge, information, system, information economy, management.

Introduction 

Global growth of information and telecommunication technologies, on the one hand, and also the necessity of development of scientific knowledge in the area of theory, methodology and practice of informative approach of study of information economy and society, on the other hand, determines topicality of consideration of the process of formation of information economy. Information turns into a strategic resource and factor of acceleration of scientific, technical and technological development and becomes a part of the real economy.

Subtitle of the body 

It presupposes the conceptual comprehension of the process of establishment of an informative and technological method of production and related to it forming of an information paradigm in a modern economic science.

The evolutionary process of the establishment of information society is represented in researches of P. Drucker, who used a notion “information revolutions” (Drucker, 1989). He worked out the theory of the stages of development, which allows deeper understanding of the logic of establishment of information economy.

The term “information economy” was first used in 1976 in works of Mark Porat, an employee of the Stanford Centre and designated by him as a cluster of industries, engaged in the production of modern databases and facilities which provide their application and functioning (Porat, 1978). He is given the credit for introducing a distinction between the primary and secondary information sector of economy. A primary sector, according to his opinion, can be estimated quantitatively, while everything is much more difficult with the secondary one.

The Revolution in the development of information technologies allowed to talk about a global network, which materialized the globalization of economy. New information technologies, in fact, are not simply becoming the instruments of application, but also the processes of development. The system-oriented analysis of the information economy with due regard to the forming informative paradigm of the economic theory requires additional consideration.

sample

Figure. 1. A national software system (Information Economy Report, 2012)

Conclusions and suggestions

Conception of information economy includes fundamental definition of information society. It’s defined as a system of connections and relations between individuals, which appear in the process of interchange of information concerning social and economic activity. Information economy is simultaneously defined as a system of public relations, wherein the information is a basic productive resource.

References 

Drucker, P. F. (1989). The new realities: In government and politics, in economics and business, in society and world view. New York: Harper & Row.

Information Economy Report 2012. (2012). United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Information Economy Report (IER). doi:10.18356/c48133e3-en

Porat, M. U. (1978). Global Implications of the Information Society. J Communication Journal of Communication, 28(1), 70-80. doi:10.1111/j.1460-2466.1978.tb01565.x

The new realities: In government and politics/in economics and business/in society and world view. (1989). Choice Reviews Online, 27(04). doi:10.5860/choice.27-2175