BOOST YOUR ENGLISH: PHRASAL VERBS

Andrzej Krynski, Oksana Babelyuk, Olena Kolyasa, Andrii Galaidin
BOOST YOUR ENGLISH: PHRASAL VERBS

ISBN 978-83-7542-117-0
DOI:10.23856/W1705

© Copyright by Andrzej Krynski, Oksana Babelyuk, Olena Kolyasa, Andrii Galaidin, 2018
© Copyright by Publishing house „Educator”
Czestochowa 2018, second supplemented edition

Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie “Educator” ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62

www.ap.edu.pl     e-mail: wydawnictwo@ap.edu.pl