GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

MONOGRAFIA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ

ISBN 978-83-7542-125-5
DOI:10.23856/W1703

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: III międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Częstochowa, Akademia Polonijna, 2018, s.109.

Nakład 100 egz.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator” Częstochowa 2018

Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie “Educator” ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62

www.ap.edu.pl     e-mail: wydawnictwo@ap.edu.pl