Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vehzsuumbr/domains/nuife.ap.edu.pl/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vehzsuumbr/domains/nuife.ap.edu.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4773

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/vehzsuumbr/domains/nuife.ap.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ | Network of Universities in Free Enterprise
Select Page

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

MONOGRAFIA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ

ISBN 978-83-7542-168-2
DOI:10.23856/W1701

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.897.

Nakład 300 egz. (wersja drukowana est wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator” Częstochowa 2016

Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie “Educator” ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62

www.ap.edu.pl     e-mail: wydawnictwo@ap.edu.pl

PRZEDMOWA

Drodzy Koledzy,

w imieniu Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu pragniemy przedstawić pierwszą wspólną pracę naukową naszych kolegów.

Przemiany w świecie współczesnym napotykają wiele kontrowersji i pytań ze strony nie tylko poszczególnych obywateli, ale także narodu ukraińskiego i polskiego, organizacji państwowych i międzynarodowych. Nowe demokracje, które powstały w wyniku ogólnoeuropejskiego i światowego procesu przemian systemowych stoją przed bardzo poważnymi wyborami natury społecznej, politycznej, ekonomicznej i kulturowej. O tych wyborach społecznych, które mają zagwarantować ustrojowe przemiany państwa, ekonomiczny dobrobyt ich społeczeństw, polityczne wolności obywateli oraz kulturowe przemiany ich świadomości traktuje niniejsza rozprawa naukowa.

Dla usprawiedliwienia dlaczego tak postawiony problem jest ważny zarówno z punktu widzenia naukowego ukraińskich i polskich naukowców, należy stwierdzić, iż życie społeczno- ekonomiczne, polityczne i kulturowe w Polsce, Ukrainie i innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej jest obecnie poszukiwania najlepszych rozwiązań w każdej sferze życia jednostkowego i społecznego. Teoretyczna podbudowa wynikająca z badań naukowych jest niewątpliwie potrzebna i pomocna we właściwym zrozumieniu aktualnych zjawisk społecznych oraz wychowania obywateli do postaw obywatelskich.

Wydaje się iż odpowiedz naukowców ukraińskich i polskich na istniejące problemy dnia dzisiejszego i jutra zostanie w pełni udzielona jeśli stwierdzimy, iż jedynie filozofia, która akceptuje i proponuje integralną prawdę o człowieku jest godna nazywać się „mądrością” lub stanowić prawdziwą miłość dla mądrości. Ta właśnie filozofia, która prześwieca autorom tego wydania, zmierza do wychowania obywateli do udziału w społeczeństwie obywatelskim. Człowiek jest największą i najbardziej fascynującą tajemnicą. Ten właśnie człowiek pragnąc realizować siebie w pełni, w warunkach współczesnego świata, ma potrzebę poznania głębokiej prawdy o sobie samym. Ona jest niezbędna, aby zbudować porządek społeczny, polityczny, ekonomiczny i kulturowy, w którym godność osoby ludzkiej byłaby poszanowana. Człowiek jest i zawsze powinien pozostać, w każdym programie społeczno-polityczno-ekonomiczno- kulturowym, podmiotem swojego działania, na każdym poziomie życia indywidualnego i społecznego.

W  odniesieniu  do  przedstawionych  badań,  reprezentowanych  w  tej  monografii, reprezentuje ona dwie metody: historyczną i anlityczno-syntetyczną. Historyczna pozwoliła wydobyć interesujące nas zagadnienie w sferze genezy, czyli pochodzenia i rozwoju zjawisk społecznych  i  zarazem  współczesnego  spojrzenia  na  temat.  Odnoszą  się  one  także  do nowopowstałych zjawisk w krajach jak Polska, Ukraina i Europa Środkowo-Wschodnia po roku 1989. Z kolei metoda analityczno-syntetyczna pozwoliła na analizę współczesnej literatury dotyczącej interesującego nas problemu i dokonanie właściwej syntezy.

Zaproponowany plan i struktura monografii wydaje się w sposób logiczny analizować podstawowe zagadnienia współczesnej sytuacji na Ukrainie i w Polsce, spostrzegane w warunkach transformacji systemowych.

W świetle poruszanej problematyki jest sprawą oczywistą, że różne sfery życia państwowego, społecznego i narodowego są ze sobą bardzo ściśle powiązane i dlatego ich precyzyjne rozdzielenie jest w praktycznym zastosowaniu niezwykle skomplikowane. Z tego względu w przedstawionej analizie zjawisk poszanowania praw osoby ludzkiej, która stanowi zwornik wymienionych wymiarów życia publicznego obywateli Polski i Ukrainy.

Mamy nadzieję, że ta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, która jest organizowana przez Akademię Polonijną w Częstochowie i Instytut Ekonomiczny w Krzywym Rogu na stałe zostanie platformą skupiającą naukowców i praktyków naszych krajów.

Ks. prof. dr hab. dr h. c., Andrzej Kryński Rektor Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie

Prof. dr hab., Andrii Shaikan, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu

Organizatorzy konferencji:

 • AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (POLSKA)
 • INSTYTUT EKONOMICZNY NARODOWEGO UNIWERSYTETU W KRZYWYM ROGU (UKRAINA)

Współorganizatorzy konferencji:

 • LONDON COLLEGE OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES (WIELKA BRYTANIA)
 • INSTITUT UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE SAINT JÉRÔME DE DOUALA (KAMERUN)
 • UNIVERSIDAD DE LA SABANA (KOLUMBIA)
 • RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA(ŁOTWA)
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (SŁOWACJA)
 • NATIONAL UNIVERSITY OF „KYIV-MOHYLA ACADEMY” (UKRAINA)
 • NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY (UKRAINA)
 • LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY (UKRAINA)
 • UNIVERSITY OF BUSINESS & INTERNATIONAL STUDIES (SZWAJCARIA)
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI eCAMPUS (WŁOCHY)
 • ASSOCIAZIONE INTERSTUDI EUROPEI DI SAN MARINO (SAN MARINO)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Leszek Bednarczuk, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Vasyl Madzihon, członek Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy prof. dr hab. Yevhen Savieliev, kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym
 • prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

TREŚĆ

Przedmowa

SEKCJA: GLOBALNA EKONOMIA I OSOBLIWOŚCI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Natalyа Bahashova
Business-incubation: international experience and perspectives in Ukraine
Kateryna Datsko
Accounting and analytical support as a component of management of current assets of the enterprise
Sergii Gushko, Oleksandr Dmytriiev
Information economy as a strategy of economic society co-operation
Cira Iremadze
Liquidity as an important indicator of financial condition of company
Michael Iremadze
Realization of national economic interests in the conditions of production transnationalization
Людмила Єлісєєва
Глобальні процеси урбанізації та їх наслідки для національних економік
Olga Kondratyuk
Development of corporate accounting in the context of globalization: social and natural interaction
Volodymyr Kulishov, Olesya Buchenkova
The influence of globalization on formation of international relarions in consumer market in countries with ecomonies in transition
Andrzej Krynski, Oleg Padalka
European integration of educational processes in Poland and Ukraine in the context of globalization
Анастасія Лазарева
Світові фінансові ринки в умовах глобалізації
Lesya Levytska, Olga Poliakovska
Formation and development of innovation infrastructure in mining and metallurgical complex
Наталія Лобода
Відсоткова ставка ФРС США як монетарна макроекономічна домінанта: онтологічний дискурс
Петро Мазурок
Глобалізація економіки й міжнародний ринок праці: тенденції розвитку
Alla Maksymova
Current problems of optimal gold and foreign-exchange reserves structure formation: ukrainian and foreign experience
Irina Maksimova
Development trends of mining enterprises economy at the globalization conditions
Elena Omelnychenko
Importance of globalization in the modern world economy
Юрій Пасічник
Глобальні дисбаланси у світовому господарстві
Леся Петкова, Михайло Криворучко
Нова якість економічного зростання в глобальній економіці
Oleksandr Prykhodko
Essential issues of developing countries impeding the economic growth
Лариса Сиволап
Економічна безпека країни в умовах глобалізації
Mirosława Skalik
Kraje rozwijające się wobec procesów globalizacji
Anatoly Suprun
Impact on insurance paradigm of changes in insurance processes associated with the globalization of the world economy
Alla Suriak, Olena Burunova
Impact of globalisation on national economic growth and public-private partnership
Oleksandr Temchenko, Hanna Temchenko
Feasibility of further iron ore mining under unstable economic conditions
Natalyа Tyshchenko, Vladislav Krivulya
Operational control in management
Mykola Tyschenko
Conceptual problems of administrative process
Vladimir Tserava
Revisiting economic and legal problem of ecologically clean products production in agrobusiness of Georgia
Natalya Voloshanyuk
External transfer pricing as tax planning at the level of transnational companies
Олег Ярема
Оцінка ефективності управління державним сектором як передумови зростання національної економіки
Богдан Яциковський, Степан Голубка
Аналіз еколого-економічних проблем України в умовах глобалізіції
Ganna Zhosan, Olena Shvets
The social component of branding as a criterion of the company success
Bartosz Wanot, Agnieszka Biskupek-Wanot
Finansowanie opieki zdrowotnej w warunkach globalizacji

SEKCJA: TENDENCJE I PRIORYTETY ROZWOJU STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH GLOBALIZACJI

Аліна Гавловська
Статус молоді, як суб’єкта правового механізму формування та реалізації державних молодіжних програм
Ольга Гапонюк
Валютна безпека країн в сучасних умовах розвитку світового господарства
Олена Гримак
Комплексний моніторинг протипаводкових заходів транскордонних річкових басейнів в контексті європейсько-української співпраці
Тетяна Каменєва
Специфіка формування мотиваційних чинників економічних суб’єктів в умовах постіндустріальної економіки
Irina Karabaza
The analysis of international investments as a form of international economic relations
Світлана Костюк, Наталія Єлісєєва
Проблеми розвитку компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців під час навчання української мови
Tetiana Kozhukhova
Official development assistance: current state and trends
Марина Лещенко, Владислав Пасенко
Сучасні форми інтернаціоналізації міжнародного бізнесу: тенденції та оцінка ефективності у країнах світу
Лариса Петренко
Механізм фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіону в умовах глобалізації
Алла Старостіна, Володимир Кравченко
Врахування культурних чинників при проведенні національних та міжнародних маркетингових досліджень (на прикладі ставлення до ризику)
Valentina Shaikan, Serhiy Parkhomenko
Modern globalization challenges before «civilization of boundary» or almost according to M. Grushevsky «Who are ukrainians and what do they want»
Przemysław Furgacz
Amerykańsko-chińska rywalizacja o finansową hegemonię w świecie
Maryna Yaremenko, Liuba Moisieieva
Essence and importance of exports towards state integration into the international economic relations system
Irina Yegorova
Transportation and logistics servicing freight transportation in international business of iron ore companies in Ukraine
Ірина Загреба
Податкове стимулювання сільськогосподарського виробництва: світовий досвід та українські реалії
Анатолій Чинчик
Розвиток системи оподаткування в умовах глобалізації: історичний екскурс

SEKCJA: WSPÓŁCZESNE TENDENCJE PROCESÓW EUROINTEGRACJI W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARKI

Kateryna Astafieva, Oleksandr Astafiev
Usage of correlation and regression analysis in forecasting “Economic decline” at JSC “Central GOK for 2015-2020”
Larisa Bondarenko, Olena Ignatova
Cooperation of Ukraine with IMF: state and prospects
Irina Dabizha
The role of educational establishments in overcoming the problems of migration and unemployment in the countries of Europe
Elena Guzenko, Volodymyr Kotkovskyy
Optimization as a tool of achievement strategic goal of commercial bank development in crisis period
Valentin Korinyev, Dmitry Martynenko
The marketing strategy of enterprise: strategic and tactical aspects
Mykhailo Kutuzov, Tatjana Shmatkovska
Formation and submission of statements in electronic form: problems and perspectives of development in terms of european integration
Nikita Lavrenov
Systemization of terminology in the marketing communications of industrial companies

Anastasiya Matova
Innovation as a factor of reformation in the scientific sphere
Olha Оrlova, Kateryna Shurupova
Social entrepreneurship as a new kind of social practice in Ukraine under decentralization of power
Tetiana Petrishyna, Natalia Suprun
The approaches to assessment of investment attractiveness of ukrainian insurance companies in terms of their potential purchase by foreign investors
Наталія Павліха, Дмитро Мельник
Особливості інвестиційної привабливості прикордонного регіону в умовах європейської інтеграції
Victoria Radko, Yuriy Radko
Big business in Ukraine: conditions and actual problems in terms of integration to european region
Юлія Романченко
Стан та перспективи розвитку державного фінансового контролю у світлі євроінтеграційних змін
Olena Rudenko, Elizabeth Shubenko
Ecologic-economic management tasks of an industrial enterprise under conditions of eurointegrational processes
Сергій Ртищев, Анатолій Турило
Формування нової науково-інноваційної політики як основа ефективної діяльності підприємства в умовах нестабільної економіки
Marina Sadovenko, Katerina Slyusarenko
Routes to strengthening the effects of investment and innovation components of corporate income tax policy
Лілія Семкова
Євроінтеграційні процеси України
Genepha Shvydanenko, Olga Nikolaichuk
Human capital provision of enterprise innovation model
Maria Shapovalova
European integration legal basis of natural gas market in Ukraine
Galina Utkina
Methodological aspects of organisational knowledge formation as innovation
Олена Стрішенець, Анастасія Алієва
Напрямки активізації розвитку транскордонного ринку туристично- рекреаційних послуг в умовах європейської інтеграції
Victoria Tomareva-Patlahova
The strategic priorities of regional economic development of Ukraine
Вікторія Трохимчук
Соціально-економічна суть постсоціалістичних трансформацій
Вікторія Шеховцова
Особливості стратегічного планування у сфері послуг

SEKCJA: PRZESTRZEŃ INNOWACJI I INFORMACJI: KSZTAŁTOWANIE, EFEKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ W SFERZE EDUKACJI I NAUKI

Alim Batjuk
Modern attitude to virtual – information education
Наталія Бахмат
Сучасні тенденції підготовки вчителів початкової школи у країнах ЄС
Анжела Бойко, Олег Григор
Формування освітнього кластеру
Tetiana Bondarenko, Dmitro Volkov
Theoretical and practical aspects of budgeting at the enterprise
Дмитро Бровко, Василь Хворост
Параметри прогонових будов на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції
Oleksandra Gumenna, Anna Paziuk
Lateral thinking and creative energy as key factors of business success
Larisa Dzevytska, Oksana Romanenko
The role of motivation and innovations in vocational training of future teachers of german in Austria
Oleksandr Zelensky, Volodymyr Lysenko
A simulation model of learning 3D-graphics library based on OpenGL
Вікторія Зінченко
Інноваційні технології освітньо-інформаційного процесу
Mykola Ishchenko, Maryna Zavyalova
Provision of resources for the financial and economic performance of an industrial company
Оксана Іванців, Василь Іванців
Динаміка рівнів готовності студентів університетів до застосування змісту фахових знань в освітній сфері
Yaroslav Izmaylov
Investments and innovations as objects of accounting and analysis of operations of business international business
Olena Kalinichenko, Lyudmyla Kruhlenko
Major aspects of formation and prospects of engineering specialties development under european integration
Lidiia Khomych, Anna Matukova
Model of the system of development of the entrepreneurial competence for the business activities
Геннадій Кочуєвський, Наталія Білоконь
Корпоративна культура, як елемент інноваційного розвитку вищого навчального закладу
Roman Kozlov
Educational hyperbook, or should there be the references in textbook?
Тетяна Кріпак, Тетяна Андрєєва
Використання можливостей інформаційного простору для удосконалення менеджменту освітньої галузі (на прикладі м. Кривого Рогу)
Iryna Kryshtopa
The use of balanced scorecard in amalgamated business
Галина Кузнецова
Електронні засоби навчання в сучасному інформаційному освітньому просторі
Volodymyr Kulishov
Economic principles of design and technological activity of pupils profile schools and vocational educational institutions
Тетяна Ледян, Світлана Мацюра
Модель управління інноваційною активністю суб’єктів національної інноваційної системи
Kateryna Lukyanenko, Dmytro Sikora
Peculiarities of the usage of information technologies in educational process in Kryvyi Rih Institute of Economics
Vita Makarenko
Modeling of trends of economic development under instability circumstances
Nataliya Myroshnychenko, Liudmyla Rybalko
Creative thinking as a means of innovative development
Tetyna Mishenina, Olena Gushko
Professional knowledge integration as a condition of future higher pedagogical education establishment philologists’ cognitive activity activation in the process of stydy of humanitarian disciplines
Наталя Моркун, Зінаїда Бакум
Організація дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів
Володимир Онопрієнко
Актуальні проблеми переходу цивілізації до сталого розвитку в системі екологічної освіти
Valentyn Orlov, Oksana Telichko
Introduction of electronic voting in Ukraine in the european experience of electronic administration of elections
Галина Пальчевич
Фінансово-кредитне регулювання інноваційного розвитку економіки
Вікторія Полякова, Ганна Труханенко
Формування ключових компетентностей вчителів та випускників старшої школи через організацію самостійної навчальної діяльності
Iryna Reshetnikova, Mykhaylo Sagaidak
Conceptual model of a set of the internal marketing of enterprises of the service sector
Andrii Shaikan, Oleksandr Kochuievskyi
Higher education as a key part of the labour market for qualified specialists
Maryna Shendryhorenko
Economic control as part of the national information feild
Yurii Skyba
Concept of scientific research activities realization of subjects of university educational process
Микола Ступнік, Володимир Моркун
Проблеми упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в індивідуальній підготовці гірничого інженера
Muza Vievska
Use of innovative pedagogical technologies in formation of socially responsible managers
Tetyana Virchenko
Theatre-studio in a higher educational establishment: classics and post-classics
Jacek Wiatrowski
Prawno-ekonomiczne perspektywy wykonywania zawodów zaufania publicznego w Polsce
Viktoriya Fesenko
Formation of positive motivation of students by using various techniques of cognitive motives in english language classes
Марина Чайковська, Андрій Азєєв
Моделювання комплексної системи інформаційної безпеки організації в сучасних економічних реаліях
Альона Шахно
Роль людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки

6 + 4 =