Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zapraszamy do uczęstnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Globalne aspekty ekonomii światowej i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej», która odbędzie się w dniach 31 marca –  01 kwietnia 2016r. w Częstochowie (Polska).

DOWNLOAD INFORM. LETTER (2016) in:

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 • AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (POLSKA)
 • INSTYTUT EKONOMICZNY NARODOWEGO UNIWERSYTETU W KRZYWYM ROGU (UKRAINA)

WSPÓŁORGANIZATORAMI KONFERENCJI SĄ:

 • LONDON COLLEGE OF INTERNATIONAL BUSINEDD STUDIES (ANGLIA)
 • L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE SAINT JÉRÔME DE DOUALA (KAMERUN)
 • UNIVERSIDAD DELA SABANA(KOLUMBIA)
 • RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (ŁOTWA)
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (SŁOWACJA)
 • UNIWERSYTET NARODOWY “AKADEMIA KIJOWSKO-MOHYLAŃSKA” (UKRAINA)
 • NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. M. DRAGOMANOVA (UKRAINA)
 • UNIWERSYTET NARODOWY UKRAINY IM. ŁESI UKRAINKI (UKRAINA)
 • UNIVERSITY OF BUSINESS & INTERNATIONAL STUDIES (SZWAJCARIA)
 • UNIVERSITA` eCAMPUS (WŁOCHY)
 • ASSOCIAZIONE INTERSTUDI EUROPEI DI SAN MARINO (SAN MARINO)

SEKCJE TEMATYCZNE:

 1. Globalna ekonomia rozwoju nowoczesnej gospodarki światowej.
 2. Tendencje i priorytety rozwoju stosunków międzynarodowych w warunkach globalizacji.
 3. Współczesne tendencje procesów eurointegracji w warunkach niestabilności gospodarki.
 4. Przestrzeń innowacji i informacji: kształtowanie, efektywność i rozwój w sferze edukacji i nauki.

ROBOCZE JĘZYKI KONFERENCJIpolski, ukraiński, angielski.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Dla uczestnictwa w konferencji prosimy przed 25 stycznia 2016 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy (http://goo.gl/forms/59X32At5s2) i przed 01 lutego wysłać tekst referatu na adres mailowy apkonf2016@gmail.com (w pliku pod tytułem, na przykład: Іvov_konf2016.doc). Dla studentów wymagana jest recenzja konsultanta naukowego.

W ciągu dwóch dni autor otrzyma potwierdzenie i akceptacje materiałów. W przypadku braku wiadomości – proszę wysłać materiały ponownie. Po uzyskaniu decyzji przyjęcia materiałów, autor otrzyma odpowiedną wiadomość.

Po otrzymaniu materiałów planuje się wydanie monografii i materiałów konferencji (dla sekcji studenckiej).

OPŁATA REJESTRACYJNA:

 • uczestnictwo 40 euro (25 euro dla studentów) obejmuje: teczkę uczestnika, przerwę kawowa, certyfikat uczestnika, jeden egzemplarz monografii albo materiały konferencji (sekcja studencka)*;
 • uczestnictwo zaoczne 20 euro (10 euro dla studentów);
 • opłaty dodatkowe: jeśli łączna liczba znaków wtekście przekracza 22000 – opłata jest większa o 5 euro  za kolejne 2000 znaków; opłata pocztowa (Państwa UE – 10 Euro, Ukraina i inne państwa – 5 euro);
 • dodatkowe egzemplarze monografii – 10 euro za egzemplarz

*termin dokonania opłaty – do 01 lutego 2016 roku

(kopię dokumentu dokonania opłaty należy wysłać na adres e-mail)

Istnieje możliwość zapewnienia uzyskania dokumentów wizowych.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy konferencji organizują samodzielnie. Natomiast dla uczestników jest możliwość zakwaterowania w akademiku Akademii Polonijnej – koszt pobytu za osobę – 40 zł za dobę (ze śniadaniem i obiadem).

Obrady będą przeprowadzane w formacie wygłaszania referatów (z prezentacją w formacie .ppt/.pptx/.pdf). Czas wygłaszania referatów do 10 minut, dyskusja – 10 minut.

WYMOGI REDAKCYJNE

Objętość artykułów naukowych do kolektywnej monografii: 20000-22000 znaków.

Objętość informacji  do materiałów konferencji (sekcja studencka): 2000-2200 znaków.

Marginesy lewy, prawy, dolny i górny – 2,0 cm.

Czcionka tekstu: Times New Roman 14 pkt, interlinia 1 pkt, wcięcia akapitów: 1 cm.

Wzory matematyczne, tabele, rysunki wykonuje się za pomocą programu MS Office.

Dla rysunków i tabel – czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1 pkt, opis ryciny powinien być umieszczony pod rysunkiem. Jeśli tabela albo rysunek zawiera dane pochodzące z cudzej pracy, należy podać pod nią ich źródło.

Numeracja tabel (cyframi arabskimi) i tytuł powinny być umieszczone nad tabelą. Niedozwolone jest umieszczenie tabel w albumnym formacie. Szerokość tabel nie może przekraczać szerokość tekstu.

Matematyczne formuły powinny być wykonane czcionką Microsoft Equation.

Materiały mogą zawierać maksymalnie dwóch współautorów.

Artykuł naukowy powinien zawierać wyniki oryginalnych badań autora / autorów. Materiały zaakceptowane do publikacji przyjmuje się w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

Przy cytowaniu obowiązkowe jest powoływanie się na źródło umieszczone w bibliografii. Odpowiedzialność za treść artykułów, wiarygodność danych, faktów, cytatów, poziom samodzielności zdobytych wyników w całości ponoszą autorzy artykułów.

Materiały, które nie spełniają określonych wymogów lub nie odpowiadają zaproponowanej tematyce, wysyłane bez przelewu pieniężnego lub po terminie nie będą rozpatrywane!

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI31.03.2016 p. о godzinie 10:00.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa

SWIFT: BIGBPLPW

Beneficjent: AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6,  42-200 Częstochowa.

Konto bankowe:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Tytuł wpłaty: Międzynarodowa Konferencja 2016 (imię i nazwisko uczęstnika).

CONTACT INFORMATION OF THE ORGANIZERS

 

  Akademia Polonijna w Częstochowie (Polska)
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6,  42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 00, fax +48 34 324 96 62
www.ap.edu.pl ; e-mail: sekretariat@ap.edu.pl
  Instytut Ekonomiczny Narodowego Uniwersytetu w Krzywym Rogu (Ukraina)
Al. Karola Marksa, 64,  50000 Krzywy Róg
tel: +38 0564 90 15 12, fax +38 0564 90 15 12
www.kneu.dp.ua ; e-mail: kei@kneu.dp.uaKOMITET ORGANIZACYJNY
:

Helena Burunowa – prof. nzw. dr hab., Dziekn Wydziału Interdyscyplinarnego, tel. +48343684230, e-mail: dziekan@ap.edu.pl.

Bartosz Wanot – dr n. med., Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego ds. Koordynacji Badań; tel. +48727992229, e-mail: b.wanot@ap.edu.pl.

Mirosława Skalik – dr n. ekonomicznych, Koordynator Instytutu Ekonomii i Zarządzania, tel. +48605077176, m.skalik@ap.edu.pl.

Serhij Huszko – dr hab., profesor, Zastępca Dyrektora ds Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Szkolenia Instytut Ekonomiczny Narodowego Uniwersytetu w Krzywym Rogu, tel.kom. +038 098 1244643 , e-mail: dep.director_edu@kneu.dp.ua.

Kuliszow Wolodzimierz – dr hab., profesor, Kierownik Katedry Ekonomii Międyznarodowej Instytut Ekonomiczny Narodowego Uniwersytetu w Krzywym Rogu, tel. kom. +038 067 2690543, e-mail: kaf_me@kneu.dp.ua.

Surjak Ala – dr., docent Katedry Ekonomii Środowiska i Teorii Ekonomi Uniwersytet Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki, tel.kom. +38 066 775 91 78, e-mail: surjak.alla@eenu.edu.ua.

Do zobaczenia na konferencji!

Z wyrazami szacunku, Komitet Organizacyjny

Scientific conference “Global aspects of world economy and international relations in conditions of economic instability”, which will take place in the city of Chenstohova (Poland) on 31 March – 01 April 2016.